Steun voor ZZP’ers en muzikanten tijdens het Coronavirus

Voor veel artiesten en mensen achter de schermen zijn het moeilijke tijden. Hier enkele praktische handvatten: (Via Poppunt Gelderland).

Popsector: meld je schade bij de Popcoalitie
De Popcoalitie vertegenwoordigt de popsector in de volle breedte – live, makers, talentontwikkeling en producenten. Namens deze partijen praten zitten zij aan tafel met o.a. het ministerie van OCW. Om aan te kunnen geven wat de financiële schade is, roepen zij iedereen op deze te melden via het online formulier. Dit geldt voor artiesten, crew, boekingen-en managementkantoren, organisatoren van alle niveaus.
Meldpunt van de Popcoalitie
ZZP’ers: meld je schade bij de Kunstenbond
Ook de Kunstenbond heeft een online formulier waar jij als zzp’er in de culturele en creatieve sector jouw afzeggingen als gevolg van het coronavirus kunt melden. Zij gebruiken deze om de impact in kaart te brengen en samen met de overheid te kijken welke maatregelen nodig zijn om de schade op te vangen.
Meldpunt van de Kunstenbond
Besluit bijstandverlening zelfstandigen (BBZ)
Kom je als zelfstandig ondernemer met je bedrijfsvoering in de problemen, dan kun je terecht bij de gemeente. Die voeren namelijk de BBZ uit, een bijzondere vorm van bijstandsverlening om een tijdelijke dip in je omzet te overbruggen. Dit heeft wel de nodige voeten in aarde, daarom kijkt de regering momenteel of de regeling kan worden aangepast zodat meer zzp’ers hier gebruik van kunnen maken. In de loop van deze week moet duidelijk worden of de voorwaarden worden versoepeld.
Lees meer over de bijstand voor zelfstandigen
Maak eindelijk die plaat!
Zojuist kondigde Sena aan per direct €200.000 extra te investeren en een extra aanvraagronde in te stellen voor hun muziekproductiefonds. Zo kunnen muzikanten die nu thuis zitten toch snel aan de slag met het realiseren van hun plaat. Tot en met 12 april kun je een aanvraag doen en uiterlijk 23 april krijg je bericht of de aanvraag wordt gehonoreerd.
Lees meer over het muziekproductiefonds
Meld je aan bij een vakbond
Mocht je dat nog niet gedaan hebben, kun je overwegen om je aan te sluiten bij een vakbond zoals Kunstenbond of BAM!. Zij helpen artiesten, muzikanten, andere makers en zzp’ers aan informatie, juridische hulp en zorgen voor gezamenlijke belangenbehartiging op momenten als deze.

Artikelen met informatie en praktische tips: