Roy El Kei strijdt met crowdfunding tegen ziekte MS

De Zwolse DJ/producer en oprichter van het populaire technofeest Deep, Leroy Konjanan(35), kreeg in 2017 de diagnose MS. Voor een behandeling moet Leroy naar Mexico waar €75.000 voor nodig is. Daar wil hij een experimentele stamceltherapie ondergaan.

Crowdfunding
Drie vrienden van de DJ zijn een crowdfunding gestart die inmiddels steeds grotere vormen aanneemt. Met #RoyAgainstMS proberen ze het streefbedrag binnen te halen. De aftrap van de crowdfunding vond officieel plaats tijdens het 10-jarig jubileum van DEEP in Hedon op 9 februari en indsdien is er al meer dan €20.000 euro opgehaald.

Wil je ook doneren? Kijk dan op www.royagainstms.com

gainstms.com