Rechtsvormen: Coöperatie

Samenwerkende muzikanten in een coöperatie.

Hoe kies je als act nou de juiste rechtsvorm? In deze serie gaan we je meenemen langs een aantal opties. Deze keer: De coöperatie

Geschreven door mr. dr. Ton A.H. Lamers.

Inleiding
In de vorige bijdrage in deze serie is de Vennootschap onder Firma (V.O.F.) besproken. De
conclusie van deze vorige bijdrage was dat deze rechtsvorm bepaald niet zonder gevaren is.
Over de omvang van deze gevaren lopen de meningen uiteen maar voor mij is de V.O.F.
voor een band geen optie. In deze bijdrage wordt een rechtsvorm besproken die, als het
gaat om de onderlinge aansprakelijkheid, veel veiliger is, de Coöperatie. Hierna zal de
coöperatie worden beschreven en worden voorbeelden gegeven hoe deze wellicht kan
worden toegepast in de popindustrie.

Vereniging
Een coöperatie is een soort vereniging waarbij het belangrijkste kenmerk is dat de leden winst willen maken. Een coöperatie moet er dus voor zorgen dat de leden samenwerken om geld te verdienen.
In de praktijk werkt het als volgt. De verschillende muzikanten kunnen ‘lid’ worden van de
coöperatie. Vervolgens werken zij samen om geld te verdienen, bijvoorbeeld door op te
treden. De gage voor de band wordt dan gefactureerd door de coöperatie aan de
opdrachtgever. Daarna factureren de individuele leden weer aan de coöperatie. Dit alles al
dan niet met btw, dat is afhankelijk van de situatie en zal in deze bijdrage niet worden
besproken.
De coöperatie is dus een soort ‘hub’ van muzikanten van waaruit zij kunnen samenwerken
zonder dat en vennootschappelijke banden tussen de bandleden ontstaan. In de vorige
bijdrage is al beschreven dat deze vennootschappelijke banden in de vorm van de V.O.F.
bepaald niet zonder gevaar zijn.

Rechtspersoon
Een coöperatie is een rechtspersoon. Dat wil zeggen dat de coöperatie een zelfstandige
drager van rechten en plichten is, Als een coöperatie failliet gaat, en er zijn geen bijzondere
omstandigheden, dat raakt dat faillissement de leden niet en dat is een geruststellende
gedachte. Omdat de coöperatie een rechtspersoon is kan deze alleen worden opgericht
door tussenkomst van een notaris.
De coöperatie heeft een bestuur dat bijvoorbeeld kan worden gevormd door de kernleden
van de band. Jaarlijks moet een jaarvergadering worden gehouden en kunnen de ‘leden’
stemmen over thema’s die voorliggen. De rechtspersoon moet natuurlijk ook zelf een
goede administratie hebben, de bestuurders zijn daarvoor verantwoordelijk. Het bestuur
kan ook om de ‘zoveel tijd’ wisselen. Het is ook redelijk dat de bestuurders voor hun
bestuurswerkzaamheden worden betaald. Zij kunnen deze werkzaamheden factureren aan
de coöperatie. Het zou daarom ook handig zijn als de coöperatie zelf over middelen
beschikt bijvoorbeeld door dat van elke gage een bepaald percentage bij de rechtspersoon
blijft om de eigen kosten te kunnen voldoen.
Een ander voordeel van de coöperatie is dat kan worden gewerkt met leden
in twee rangen, leden met stemrecht en leden zonder stemrecht. Dat zou handig kunnen
zijn voor invallers en dergelijke.


In de volgende bijdrage zal de Stichting worden besproken