Rechtsvormen: Besloten Vennootschap

Samenwerkende muzikanten in een Besloten Vennootschap

Hoe kies je als act nou de juiste rechtsvorm? In deze serie gaan we je meenemen langs een aantal opties. Deze keer: De Besloten Vennootschap

Door: mr. dr. Ton A.H. Lamers


Inleiding
Wie ondergetekende kent of er college van heeft gehad weet dat ik niet bang ben om te
zeggen waarop het staat. Zo riep ik in college tegen de studenten op het conservatorium
voortdurend “You want to be a professional? Act like a professional”. Daarmee poogde ik
de aanstaande ondernemers in de muzieksector uit te dagen om keuzes te durven maken.
Ik ben nog steeds van mening dat te veel conservatoriumstudenten het uiteindelijk niet
(voldoende) redden als professioneel musicus omdat ze onvoldoende professioneel zijn.
Dat dan bedoel ik niet de inhoudelijke muzikale kwaliteit maar de kwaliteit van
ondernemerschap en de kwaliteit van de inrichting van die onderneming. Het thema is
gebrek aan serieuze ambitie en dus aan initiatief.
In de vierde en laatste bijdrage in deze rubriek wordt de besloten vennootschap (B.V.)
besproken. De B.V. is geschikt voor echte ondernemers die een goede mix van afdekken
van het ondernemersrisico alsook het inrichten van een juridisch platvorm van waaraf een
onderneming professioneel kan worden ingericht.


Besloten vennootschap
Een Besloten vennootschap (B.V.) is een rechtspersoon (zie vorige bijdragen) dat verdeeld is in
aandelen. Deze aandelen kunnen onder de vennoten in gelijke of in verschillende
porties worden verdeeld. De aandelen kunnen ook in een hand zijn. Omdat een B.V.
rechtspersoonlijkheid heeft is het risico van persoonlijke aansprakelijkheid voor de
schulden van de onderneming in beginsel afgedekt. Voorwaarde daarvoor is wel dat de B.V.
op goede wijze wordt bestuurd. Dat betekent dat de jaarstukken tijdig in het
handelsregister moeten worden gedeponeerd en dat er een solide administratie wordt
bijgehouden. B.V.’s komen in de popmuziek wel voor maar veel minder dan stichtingen.
De ‘echte’ professionals hebben en niet zelden meerdere B.V.’s . Vaak is er een ‘holding’
dat is meestal een eenmans-B.V. die op zijn beurt deelneemt (aandelen heeft) in een of
meerdere werkmaatschappijen (ook B.V.’s). Op deze manier kan een muzikant meedoen
aan meerdere projecten/bands en dus naar hartenlust samenwerken met anderen, zonder
dat ie een aansprakelijkheidsrisico loopt. Bedenk daarbij altijd dat samenwerken hoe dan
ook een serieus risico is.
Een B.V. is gericht op het maken van winst. Er hoeven dus geen risicovolle fiscale routes
worden bedacht om geld naar de muzikanten te ‘brengen’. Alle B.V.’s kunnen naar
hartenlust aan elkaar door-factureren zonder dat en een serieus risico is voor het achteraf
aangesproken worden op de loonheffingen door de opdrachtgever.

Serieus
Een B.V. is ‘serieus’. Dat wil zeggen, het geeft een buitengewoon professionele indruk naar
buiten. Het omgekeerde is ook het geval. Het gaat nu niet meer om vrijblijvendheid maar
om een onderneming die professioneel moet worden bestuur. Als die onderneming is
ingesteld om een carrière op te bouwen van waaruit een musicus zich duurzaam kan
onderhouden dan gaat het niet meer alleen in de inhoud van de onderneming maar ook om
het vehikel zelf. ‘Boekhouders’ zijn doorgaans geen fans van B.V.’s. Het Klopt dat een B.V.
duurder is dan een V.O.F. maar wat krijg je er voor terug? Iemand die een auto koopt gaat
toch ook niet per definitie voor de goedkoopste. Goedkoop kan dan wel eens duur
uitpakken.

Ook het boekhouders-fabeltje dat een ‘eigenaar’ van een B.V. jaarlijks verplicht minimaal €
51.000,- aan salaris uit de B.V. moet nemen is onzin. Deze regel is er slecht om te
voorkomen dat een vennoot/bestuurder van de B.V. eerst het fiscaal gunstiger zogenaamde
dividend aan zichzelf uitkeert. Een B.V. die het (nog) niet zo goed doet kan heel goed salaris
beperken tot wat de B.V. zich kan veroorloven.

Tot slot
Bezint eer ge begint. In deze rubriek zijn de V.O.F., de Coöperatie, de stichting en de B.V.
kort besproken. Er zijn nog meerdere rechtsvormen maar voor nu laten we het hier even
bij. Laat je altijd van meerdere kanten adviseren. Blind achter een financieel adviseur
(boekhouder) aanlopen raad ik niet aan.