Geld en ondersteuning voor creatieve broedplaatsen in Twente

Twente heeft zich ontwikkeld tot één van de meest innovatieve regio’s van Nederland.

Maar Twente wil verder groeien. Hierbij speelt het stimuleren van het creatieve klimaat een grote rol. Om creatieven voor de regio te behouden en aan te trekken gaat per 1 september 2020 de regeling Creatieve Broedplaatsen Twente van start. Deze regeling biedt een financiële bijdrage, netwerkvorming en coaching. Er is 1,4 miljoen subsidiegeld beschikbaar vanuit de Regio Deal van het Rijk. Deze bijdrage fungeert als startmotor om in de periode 2020-2025 onder meer tien creatieve broedplaatsen in Twente van de grond te krijgen of door te ontwikkelen.

Een creatieve broedplaats is een verzamelplek waar talentvolle creatieven, ondernemers, kunstenaars, gamers en muzikanten samenkomen of een werkruimte hebben. Het is een plek waar krachten worden gebundeld, waar kruisbestuivingen ontstaan en waar nieuwe concepten het levenslicht zien.

Broedplaatsen kunnen ontstaan in leegstaande locaties, op braakliggende terreinen of bij bestaande voorzieningen. Het zijn vaak niet-mainstream plekken die spannend en verrassend zijn en waar lef is om te experimenteren en te innoveren. Er zijn broedplaatsen die spontaan ontstaan van onderop, gestimuleerd worden van bovenaf of gecreëerd worden binnen bestaande voorzieningen door ruimte te bieden aan nieuwkomers.

Belangrijk voor een regio
Twente is gebaat bij creatieve broedplaatsen omdat ze zorgen voor diversiteit en het behoud van creatieve talenten. Het bestaande culturele aanbod en type voorzieningen in de regio sluit onvoldoende aan bij de vraag van juist díe doelgroep die noodzakelijk is om de doelstelling van Twente als innovatieve, technisch vooraanstaande regio te bereiken. De aanwezigheid van creatieve broedplaatsen trekt de creatieve klasse en creatieve industrie aan en dit leidt tot banengroei in de regio.

De regeling
Creatieven die in één van de veertien Twentse gemeenten een creatieve broedplaats willen versterken of concrete plannen hebben voor de opstart van een broedplaats, kunnen vanaf 1 september 2020 een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage, netwerkondersteuning en coaching.

Binnen de regeling kunnen drie soorten broedplaatsen in aanmerking komen:

Woonkamers: programmabijdragen voor bijvoorbeeld kulturhusen en bibliotheken, waarmee workshops georganiseerd kunnen worden die technologie en kunst koppelen. Hierbij ligt de focus op het betrekken van een breed publiek.

Bottom-Up: fysieke broedplaatsen waar creatieve en experimentele initiatieven worden ontplooid en waar vaak een underground scene aanwezig is.  

Top-Down: een plek vanuit een sterke connectie tussen de Twentse ondernemendheid en de innovatiekracht van de regio. Het initiatief komt vaak van ondernemers die meer verbinding willen maken met cultuur.

De volledige regeling staat medio juni op www.creatievebroedplaatsentwente.nl. Hierin staat beschreven welke soorten broedplaatsen in aanmerking komen voor de regeling, wat de voorwaarden zijn en hoe er vanaf 1 september aangevraagd kan worden. Voor meer informatie neem contact op met aanjager creatieve broedplaatsen Collin Vaneker via collin@concordia.nl.

De nieuwe regeling wordt gefinancierd vanuit de Regio Deal. De gemeente Enschede is namens de veertien Twentse gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling. Culturele instelling Concordia zorgt ervoor dat creatieven in Twente op de hoogte zijn van de regeling en fungeert als aanjager voor potentiële aanvragers. Kunstinstelling Tetem gaat de broedplaatsen bijstaan bij het verbinden onderling en met ondernemers. Hogeschool Saxion monitort wat wel en niet goed werkt bij het opstarten of doorstarten van een broedplaats. Tevens ontwikkelen zij deskundigheidsprogramma’s voor zowel de initiatiefnemers als de mentoren van de broedplaatsen.