Oost-Nederlandse popinstellingen leggen samenwerking vast in convenant

Snelle, De Staat, Jeangu Macrooy, Rico & Sticks, Pjotr en De Sluwe Vos. Deze artiesten hebben één ding gemeen: zij zijn allemaal begonnen in het oosten van ons land. De regio barst van het muzikale talent, net als van instellingen om dit talent te ondersteunen, zoals productiehuizen, poppodia, Poppunten, het conservatorium en showcasefestivals. Samen slaan ze nu de handen ineen om talentontwikkeling in de Oost-Nederlandse popsector optimaal te organiseren met het convenant ‘van Basis tot Booster’.

In het DNA
Er beweegt iets in het Oosten; van oudsher de windrichting die veel wijsheid brengt. De laatste jaren toont Landsdeel Oost (Overijssel en Gelderland) zich meer en meer als een plek waar makers elkaar vinden, waar samenwerking in het DNA lijkt te zitten, waar ideeën ontstaan en waar deze ruimte krijgen. Er doet zich een momentum voor in de popsector. Een momentum om te grijpen. Landsdeel Oost kent een grote dichtheid van aan actieve popcultuur gerelateerde instellingen, een veelheid aan makers en een in beide provincies gevestigd conservatorium ArtEZ. Naast de grote poppodia DoornroosjeLuxor LiveGIGANTBurgerweeshuisHedon en Metropool, zijn er drie productiehuizen/ontwikkelinstellingen (BRUTHedon Productiehuis en De Basis) die zich richten op talentontwikkeling. Beide provincies kennen daarnaast een goed functionerend Poppunt en een fijnmazig onderliggend netwerk van speel, oefen- en maakplekken, met Booster als de conferentie popmuziek en hét showcase festival van Landsdeel Oost

Vanuit de filosofie “van Basis tot Booster” gaan instellingen en makers meer en intensiever samenwerken om zodoende maximaal vorm, richting en ondersteuning te kunnen geven aan de popcultuur in Landsdeel Oost. Een popcultuur die continu aan verandering onderhevig is. Waar de methode van gisteren vandaag niet meer werkt en continu nieuwe uitdagingen ontstaan. Voor makers, vanaf de ‘basis’ van hun ontwikkeling tot aan een zelfstandige maakpraktijk.