Op 16 januari 2020 is tijdens Eurosonic Noorderslag in de SPOT Groningen het Convenant Talentontwikkeling in de Popmuziek 2020-2024 gepresenteerd. De initiatiefnemers POPnl, Kunstbende, Popsport en Popronde ondertekenden het Convenant waarin afspraken worden gemaakt over de talentontwikkeling in de popmuziek de komende vijf jaar.

Het eerste exemplaar werd door panelmoderator Roufaida Aboutaleb overhandigd aan Christianne Mattijssen, directeur Erfgoed & Kunsten bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In het convenant leggen betrokken partijen vast dat zij zich gezamenlijk inzetten voor een optimaal klimaat en infrastructuur voor talentontwikkeling op het gebied van popmuziek.

Christianne Mattijssen, nieuwe directeur Erfgoed en Kunsten van het ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap lichtte uit dat: “Het ministerie enorm blij is met dit convenant dat vanuit de sector zelf gekomen is om te kijken waar de samenwerking verder versterkt kan worden. Jullie ervaren uit eerste hand op welke momenten talenten obstakels ondervinden. Van een netwerk opbouwen buiten de eigen regio tot het verzamelen van de juiste mensen om een artiest heen”.

Stimuleren, verbinden en inspireren

De initiatiefnemers houden zich bezig met activiteiten die zijn gericht op het stimuleren, verbinden en inspireren van jonge popmuzikanten om hun talent te ontdekken en te ontwikkelen. De partners vormen een netwerk binnen de regio’s en hebben gezamenlijk een landelijke dekkingsgraad. Het vermogen om uit te blinken in één of meer vaardigheden is niet alleen aangeboren, maar is ook een kwestie van oefening en doorzettingsvermogen. Toptalenten leren snel en zelfstandig, oefenen doelgericht en barsten van creativiteit, motivatie, doorzettingsvermogen en gedrevenheid. Deze eigenschappen zorgen ervoor dat toptalenten opvallen.

Dit convenant betreft alle genres in de popmuziek en verzekert de gezamenlijke inzet van de betrokken partners voor een blijvende groei en investering in talentvolle muzikanten door activiteiten, kennis en netwerk met elkaar te verbinden. Met als resultaat een toekomstbestendige en duurzame infrastructuur voor talentontwikkeling en daarmee een dynamische popmuzieksector in Nederland. Dit convenant is daarnaast ook een uitnodiging voor alle in de popsector actieve organisaties, om kennis te delen en samenwerkingen aan te gaan om gezamenlijk het klimaat voor popmuzikanten te versterken.